Goigs a sant Gregori Nacianzè. Catedral de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL GRAN PARE Y DOCTOR DE LA IGLESIA, SANT GREGORI NACIANCENO, BISBE Y CONFESSOR, LO COS DEL QUAL SE VENERA EN LA BASÍLICA VATICANA DE ROMA Y UNA RELIQUIA EN LO CRÍPTICH DE LA CATEDRAL DE BARCELONA. SA FESTA SE CELEBRA EN LO DIA 9 DE MAIG*. Any 1873.
*Actualment es celebra el 2 de gener.

De la fé gran defensor,
lo Teólech aclamat:
Gregori doctor sagrat
preservéunos del error.

De cepa santa nasquéreu,
puig pare y la mare sants
tinguéreu, y entre 'ls tants
contar als germans vegéreu;
desde petit sant vos féreu
ab la gracia del Senyor.
...
No permetáu Sant gloriós,
que la perversa impietat,
que tant nostra fé combat,
logre robar lo preciós
llegat que'ns deixareu vos,
lo mes católich fervor.

Ja que sempre vencedor
fóreu del error malvat:
Gregori doctor sagrat
siáu nostre protector.


Catedral de Barcelona
Comentaris