Goigs a sant Restituït. Església de Sant Miquel de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS ST. RESTITUIT, BISBE Y CONFESOR, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL ARCANGEL* DE LA PRESENT CIUTAT DE BARCELONA. Any 1831.
*He suposat que es tracta de l'antiga església de Sant Miquel Arcàngel del barri Gòtic, enderrocada l'any 1868, i no l'actual església de Sant Miquel del Port. Els Goigs presents son de l'any 1831 i en una estrofa fan referència a la seva "antigua Capella". L'església de Sant Miquel del Port és de l'any 1755 i no era per tant "antiga". Tal com diu el títol va ser església parroquial, títol que va perdre l'any 1835 que va passar a ser capella particular de l'Ajuntament de Barcelona. Es va enderrocar per a poder ampliar les dependències de l'Ajuntament. 

Sant Restituït, invocat per a conservar la vista. Possiblement es refereix a sant Restitut celebrat el 9 de desembre.

Puix á la llum verdadera
vos guiá de Deu lo dit;
remediau nostra ceguera
gloriós sant Restituít.

Estava fervent lo bull
de la ciega idolatria
quant qui os curaba venía
vos tenia l' dit al ull:
no ab providencia severa
sino de amor enardít.
...
Mediant vostra intercessió
lo ciego la vista cobra
lo malalt la salút logra
lo robát restitució:
la afligida marinera
per vos recobra al marit.

Puix que la joya primera
perduda havem recullít;
asistiu al qui os invoca
gloriós sant Restituit.


Portada de l'antiga església de Sant Miquel, avui reconstruïda a l'Església de la Mercè de Barcelona. Foto: Pere prlpz.


Comentaris