Goigs a sant Julià i santa Basilissa patrons de Campos (Migjorn, Mallorca).

GOIGS DELS SANTS MÀRTIRS JULIÀ I BASILISSA PATRONS DE CAMPOS (MALLORCA)

Sant Julià i santa Basilissa

Hem vingut per honrar-vos
amb tota devoció:
Perquè sou nostron Patró,
Sant Julià gloriós.

De pares nobles nasquéreu
en el lloc d'Antioquia.
Feliç fóreu aquell dia
que el sant Baptisme rebéreu,
gran motiu d'admirar-vos
quan veim vostron resplendor.

Per esposa us elegíreu
una jove agraciada,
Basilissa anomenada
que amb gran puresa servíreu.
I restant verges els dos
mereixeu nostron amor.
...Comentaris