Goigs a sant Llàtzer. Tarragona (Tarragonès, Tarragona).

GOIGS EN LLOANÇA DE SANT LLÀTZER L'AMIC DEL SENYOR BISBE I MÀRTIR.

Reliquiari de sant Llàtzer

Si us donava el Salvador
nom d'Amic, tan falaguer:
Sigueu, Llàtzer, mitjancer
davant Déu, nostre Senyor.

Betània, humil ciutat
guardarà eterna memòria
d'haver vist de Déu la glòria
i el poder i la majestat:
dintre seu fou albergat
el Messies Redemptor.
...
Us honora Tarragona
a recer de sant Llorenç.
Pels camins de Déu, avenç
vostra Relíquia ens dóna.
De l'amor que ens esperona
serveu sempre la ufanor.
...
Puix gaudiu de la Claror
de què fóreu missatger
Sigueu, Llàtzer, mitjancer
davant Déu, nostre Senyor.


Església de Sant Llorenç de Tarragona.
Al segle XVIII el culte d'aquest temple passà a càrrec del gremi de Llauradors, la confraria dels quals data del segle XV i ja estava establerta en aquesta església des de la seva fundació. Foto: Zarateman.

Foto: karel291


Comentaris