Goigs a sant Fortunat. Abrera (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS SANT FORTUNAT MÁRTIR, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE ABRERA, BISBAT DE BARCELONA*. Any 1868.
*Actualment és del bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Sant Fortunat

Puig que sóu Vos destinat
A tan alta gerarquía;
Siau nostre ángel de guia,
Gloriós sant Fortunat.

Vostra vida fou tan pura,
Que pecat no haveu comés,
Vivint ab santa cordura
De aquest mon sempre després;
Logrant per tals y tants mérits
De morir martirisat.
...
Ditxós lo poble d'Abrera
Que 'us professa gratitut,
Si 'us clama ab fé verdadera
Cobra l' malalt la salut,
Preservau de mal de pedra
Y també de ser trencat.

Davant vostre altar sagrat
Vos reclama nit y dia;
Siau nostre ángel de guia,
Gloriós sant Fortunat.

Font: bibliogoigs


Comentaris