Goigs a santa Eulàlia. Cervera (Segarra, Lleida).

GOIGS DE SANTA EULÀLIA DE BARCELONA QUE FOU VENERADA ANTIGAMENT EN LA SEVA CAPELLA DE LA CIUTAT DE CERVERA.

Santa Eulàlia de Barcelona

Sigueu-nos eternal salut
Santa Eulàlia gloriosa.
Per vostra mà agradosa
concediu-nos vostre ajut.

Verge i màrtir valerosa
de Barcelona sou flor,
Eulàlia sou flor desclosa
per virtut d'un gran amor,
un perfum de lliri i rosa
sempre de tots conegut.
...
De Cervera amb amor
surt del cor una oració;
sigui aquesta amb devoció
cantada per tots a cor.
I puix vostra església s'ha perdut,
resti una oració fervorosa.


Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

L'església de Santa Eulàlia estava situada prop d'on ara hi ha el campanar de l'Església de Santa Maria.

Comentaris