Goigs a la Mare de Déu de les Arenes. Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE LES ARENES ANOMENADA TAMBÉ DE LA MAR VENERADA A L'ALTAR MAJOR DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR.


Virtuts de tantes menes
us eleven singular:
Volgueu-nos sempre ajudar
Maria de les Arenes.

Nasquéreu formosa tal
amb resplendors de la gràcia,
que us lliurà de la desgràcia
del pecat original:
a més de la sang reial
que corria en vostres venes.
...
En el temps de sequedat
vindrem tots en processó
perquè vostra intercessió
pluja sempre ens ha alcansat;
dels pecats la compunció
deu-nos per fugir de penes.Imatge de Santa Maria a la Basílica de Santa Maria del Mar.
Foto: José Luiz.

Interior de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Foto: PMRMaeyaert


Comentaris