Goigs a sant Pere d'Alcàntara

GOIGS DEL GLORIÓS SANT PERE D'ALCÁNTARA, CONFESOR, LA FESTA DEL QUAL CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 19 DE OCTUBRE*. Any 1875.
*Actualment el 18 d'octubre.

Puig de austeresa y fervor
modelo sòu aclamat:
Pere de Alcántara amat
siáu nostre protector.

Patria Alcántara os doná
junt ab noblesa excel·lent,
y de virtut eminent,
ja xich, lo cel vos dotá,
als set anys lo vostre cor
en foch diví era abrasat.
...
Ja que l' penitent rigor
la gloria vos ha alcansat:
Pere de Alcántara amat
siáu nostre protector.
Comentaris