Goigs a sant Venat. Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT VENÁTO MÁRTIR LA RELIQUIA DEL QUAL SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT SADURNÍ DE NOYA, BISBAT DE BARCELONA.

El màrtir sant Venat
L’any 1660, arriben les relíquies de Sant Venat, des del monestir de Montserrat, procedents de la població de Càller (Cagliari) de l’illa de Sardenya i és declarat copatró de Sant Sadurní, celebrant la seva festa el 30 de novembre.

Puig en lo Cel disfrutant
estau de la eterna vida:
Socorréu al que vos crida
ó Venáto mártir sant.

Fóreu de llinátge noble
de Cerdenya natural,
y fóu vostra virtut tal
que admiraba á tot lo poble,
umplia al infern de espant
vostra fé tan decidida.
...
De vostras Reliquias part
á Montserrat enriquí,
y de allá Sant Sadurní
una lográ per resguart,
la que ab fervor venerant
alcansam favors sens mida.
...


Comentaris