Goigs a la Mare de Déu Divina Pastora o de les Sopes. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DE LA VULGARMENT ANOMENADA MARE DE DÉU DE LES SOPES TROBADA AL CLAUSTRE DEL CONVENT DELS CAPUTXINS* DE LA RAMBLA DE BARCELONA, VENERADA A L'ESGLÉSIA D'AQUESTA COMUNITAT.
*Convent enderrocat a la confluència de la Rambla amb el Carrer Ferran.


A vostres peus detinguda
esta ovella us implora:
Pietat divina Pastora,
que sóc la ovella perduda.

Quan Jesucrist expirà,
per a que desemparat,
no quedés el seu ramat,
per Pastora us senyalà;
en el Calvari deixà
sagala tan benvolguda.
...
A València, i Aragó,
a Catalunya, i Castilla,
fins a la Índia, i Sevilla
s'estent vostra devoció:
els Caputxins amb raó
us fan de tots coneguda.

Guardeu-me del llop llopàs
quan seré d'ell combatuda:
Pietat divina Pastora,
que sóc la ovella perduda.
Comentaris