Goigs a sant Tomàs Becket. L'Argentera (Baix Camp, Tarragona).

GOIGS EN LLOANSA DE SANT TOMÁS, ARQUEBISBE DE CANTUARIA, COMPATRÓ D'ARGENTERA (TROBATS EN L'ARCHIU PARROQUIAL).

Sant Tomàs Becket o de Cantuaria
Es celebra el 29 de desembre

Deu vos feu de gran valor
ab tota virtut plenaria:
Sant Tomás de Cantuaria
siau nostre Protector.

Del regne de Inglaterra
en Londres noble ciutat
en ella Vos foreu nat
pera llum de aquella terra;
sol foreu y llum entera
encenent de Deu lo amor.
...
Desde 'l regne de Inglaterra
vostre amparo y favor
esperimentám ab amor
tots los fills de la Argentera,
oferintvos ab fé entera
nostres bens, la vida y cor.

Puig sou tant gran valedor
de Inglaterra lluminaria;
Sant Tomás de Cantuaria
siau nostre protector.


Església de Sant Bartomeu de l'Argentera
Foto: Jordi Domènech


Comentaris