Goigs a la Mare de Déu del Puig de Rialb o "de la Pluja". Baronia de Rialb (Noguera, Lleida).

COBLES PER A DEMANAR PLUJA A NOSTRA SENYORA DEL PUIG DE RIALB.

Mare de Déu del Puig de Rialb o de la Pluja
El primer diumenge d'octubre s'hi celebra l'aplec o festa major.

Puig que sou per nostre bé
la més bondadosa y pia,
o dolsa Verge Maria
dau-nos pluja si'ns convé.

Vostres súplicas tindran
indispensable eficàcia,
perquè trobàreu la gràcia
ja en lo primer instant,
de la culpa triunfant
en aquell punt vareu sé.
...
A Rialb y son veïnat,
Verge benigne mireu,
y a nostres cors durs regueu
ab la Aigua de caritat,
en tan gran nescessitat
ab est poble clamaré.

Puig no sabeu negar re
al devot que en vós confia,
o dolsa Verge Maria
dau-nos pluja si'ns convé.


Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Església de Sant Andreu del Puig de Rialb
Foto: Isidre Blanc

El Puig de Rialb. Foto: Isidre Blanc

Cartell de la festa del 2018


Comentaris