Goigs al Pessebre


Mirant el Pessebre recordem
de Jesús el Naixement.
¿Quina figura espera Déu
que nosaltres imitem?

L'arcàngel va anunciar a Maria
seria mare del Salvador,
i així dintre seu acollia
el Déu fet home, amb amor.
A partir d'aquell moment
Mare de Déu li diem.

A Josep l'espòs de Maria
un àngel li va revelar
allò que ell no entenia,
i a mare i fill va cuidar.
Perquè en Déu va confiar,
i com l'home just recordem.

A Betlem, gent poc amable,
a casa no els han acollit,
però el bou el seu estable,
generós l'ha compartit.
Donem sempre acolliment,
que ocasions sempre en tindrem.

La mula des de Natzaret
pel viatge els ha ajudat,
ara els escalfa del fred
i està sempre al seu costat,
i si a Egipte han d'emigrar
també al seu costat la veurem.

Però la figura principal
que al Pessebre cal posar,
i és el centre del Nadal,
és el Déu que va baixar
i prengué el cos d'un infant
perquè a prop sempre el tinguem.

L'Àngel la bona nova
va anunciar als pastors,
que anaren cap a la cova,
sense portar grans tresors,
però si petits presents
fets amb senzillesa i amor.

A Jesús vinguts d'Orient,
li porta or el Rei Melcior,
porta encens el Rei Gaspar
i mirra el Rei Baltasar.
Portem-li també un present,
per mostrar com l'estimem.

—Lletra de Daniel Pinya—
Comentaris