Goigs al venerable bisbe Josep Torras i Bages

GOIGS A LLAOR DEL PATRIARCA ESPIRITUAL DE CATALUNYA JOSEP TORRAS I BAGES, BISBE DE VIC.

El dia 7 d’abril de 1992 es reconegueren l’heroïcitat de les virtuts practicades pel bisbe Josep Torras i Bages. Per això, el decret del 13 de juny de 1992 ressalta que Torras i Bages fou «pastor insigne» i exercí lloablement el seu sacerdoci. Les seves obres sòcio-religioses i apologètiques «mostren el seu amor a l’Església, a la veritat i a la seva pàtria Catalunya i als seus costums cristians i culturals, de manera que amb raó és considerat com el veritable i principal autor cristià de “La Renaixença”.

Per la Pàtria, Catalunya,
per la fe i el seu esclat:
Enardiu, Torras i Bages
les xardors de llibertat.
...
On respira Catalunya
us hi feu sempre present
i on batega l'Evangeli
hi poseu el vostre accent,
on cueja la mentida
hi esbombeu la veritat.
...
Ens convé que reverberi
el brogit que s'ha encallat:
Enardiu, Torras i Bages,
les xardors de llibertat.

Font: Antoni Prat i Puig

Pregària per a demanar la glorificació del Dr. Torras i Bages:
Us preguem, Senyor, que aviat sigui declarat intercessor nostre en el Cel aquell que, amb les seves paraules de saviesa i exemples de santedat, fou Pastor insigne i Patriarca espiritual de la nostra terra.
Concediu-nos, també, per la seva intercessió, la gràcia especial que ara us demanem.
Pare Nostre, Ave Maria, Glòria.

Comentaris