Goigs a sant Nicasi

GOIGS EN ALABANZA DE SANT NICASI BISBE Y MARTIR Y DELS SANTS QUIRINO PREBERE, Y ESCUBÍCULO DIACA Y STA. PIENCIA VERGE Y MARTIR, QUAL FESTA SE CELEBRA LO DIA 11 DE OCTUBRE*. Any 1868.
*Actualment sant Nicasi es celebra el 14 de desembre.

El bisbe i màrtir sant Nicasi

Ya que foreu molt preclar
Y en la fé exemple gloriós,
Nicasi vullau pregar
per nosaltres bondadós.

Ab vostra virtud y exemple
á molts gentils convertireu
pels qui de la gloria obrireu
y redempció lo sant temple,
amantlos á tots com pare
y com pastor amorós.
...
Martirs sants, puix que'n la terra
á mans de un tirá homicida
donareu la vostra vida
perqué als idols fereu guerra,
feu qu' units gosem un dia
en la gloria, etern repós.

Puig per vostre nom preclar
lloch teniu al cel gloriós,
Nicasi vullau pregar
per nosaltres bondadós.Comentaris