Goigs a santa Llúcia. Santa Maria d'Oló (Moianès, Barcelona).

GOIGS DE LA GLORIOSA SANTA LLUCIA VERGE Y MÁRTIR QUE'S VENERA EN LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DE OLÓ.

Santa Llúcia

Puix al Cel teniu posada
molt amada:
Oh Llucia de Cristo Esposa,
ohiunos, Verge gloriosa.

En poca edat vostra vida
fonch servida,
del alt Deu la omnipotencia
amostrá sa excel·lencia
y sens mida,
observant en sa obediencia
de tantas virtuts dotada.
...
Al qui'us té per advocada
molt amada:
Oh Llucia, de Cristo Esposa,
ohiunos, Verge gloriosa.Església nova de l'Assumpció. Santa Maria d'Oló (Moianès).
Foto: feedra feedraComentaris