Poema de Nadal: A Betlem, de mn. Antoni Doltra.


A BETLEM

Al punt de la mitja nit
a Betlem, lloch de Judea,
ha nascut un infantó,
que es el rey de cels y terra:
Jesús es nat,
Jesús es nat avuy en el pessebre,
Jesús es nat.

Al jardí del firmament
n'ha florida nova estrella,
que'ls tres Reys han ovirat
com rosa en mitg de poncelles:
Jesús es nat,
Jesús es nat avuy en el pessebre,
Jesús es nat.

Y a la cova de Betlem
pastors van y reys hi venen,
y ofereixen al Bon Deu
llurs presents y llurs afectes:
Jesús es nat,
Jesús es nat avuy en el pessebre,
Jesús es nat.


Poema de Nadal de mossèn Antoni Doltra i Masferrer, sacerdot, poeta i periodista. Nat a Vidreres (La Selva) l'any 1880 va morir màrtir l'any 1936.


Comentaris