Goigs a sant Martí. Sant Martí de Provençals a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT MARTÍ, BISBE DE TOURS, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, PLAÇA IGNASI JULIOL, 1 - BARCELONA.

Sant Martí en el retaule de l'església de Sant Martí de Provençals on actualment hi ha una còpia i l'original està al MNAC.

Puig que Déu us va escollir
fent-vos de Tours Sant Pastor:
Gloriós Bisbe Sant Martí
siau nostre Protector.

A la Pannònia nasqué
de Sabària en la ciutat.
Quan deu anys hagué comptat
Catecumen volgué ser,
i com a tal s'inscribí
dels pares a contracor.
...
Sant Martí de Provençals,
Parròquia a Vós confiada,
us demana esperançada
guariment per tots els mals;
i que enmenèu a bon fi
als qui us reclamin de cor.

Puix que Déu us va elegir
per nostre ditxós Patró.
Gloriós Bisbe Sant Martí
siau nostre Protector.


Al darrera dels Goigs es mostra la història de la parròquia del Clot i la seva relació amb la de Sant Martí de Provençals.

Comentaris