Goigs a sant Ramon Nonat. Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DE SANT RAMON NONAT VENERAT A L'ERMITA DE SANT RAMON NONAT EN EL TERME DE SANT BOI DEL LLOBREGAT.

Imatge de sant Ramon Nonat a la seva ermita
de Sant Boi de Llobregat. Retall d'una foto de Gonzalo Giordano.

Puix tan excelsa virtut
el Pare Etern us ha dat,
concediu-nos la salut,
preclar Sant Ramon Nonat.

Vostre naixement insigne,
fou a cert lloc dit Portell.
Per Vós esdevingué digne
de què cap n'hi hagués com ell
Vostra presència l'omplena
de ressò santificat.
...
De la dona embarassada,
de l'infantó molt petit,
del marí en mar agitada,
del febrós amb gran neguit,
de tots sou Patró insigne
si amb fe us han pregat.

Agraeixo a Amadeu Inglés l'aportació d'aquests Goigs

Ermita de Sant Ramon al cim de la muntanya del mateix nom o també anomenada del Montbaig. Als voltants del 31 d'agost (onomàstica del Sant), se celebra l'Aplec de Sant Ramon. Foto: Juan Gutiérrez.

Interior. Foto: Manuel J. Hurtado.


Comentaris