Goigs a santa Fe. Organyà (Alt Urgell, Lleida).

GOIGS EN ALABANSA DE LA GLORIOSA VERGE Y MARTIR SANTA FE, SITUADA EN LA MONTANYA DE MONROIG, TERME DE LA VILA DE ORGANYÁ, BISBAT DE URGELL, Y SON PATRONS LOS SENYORS REGIDORS DE DITA VILA.

Santa Fe. Es celebra el dia 6 d'octubre.

De Verge teniu corona
y de gran mártir també,
siau nostra intercessora
verge y mártir santa Fe.

En la ciutat de Agenon
fou lo vostre naixement,
y los vostres mérits son 
de virtut tant excellent,
que fins vuy tota la gent
alaban un tant gran ser.
...
La vila de Organyá,
y los Valls del rededor
sempre tenen y tindrán
ab Vos gran devoció,
quant sempre á la ocasiò
alcansan de Deu mercé.

Puix sou nostra Protectora,
y sabeu lo quens convé:
siau nostra intercessora
verge y mártir Santa Fe.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Font: bibliogoigs

Ermita de Santa Fe d'Organyà. S'hi celebra l'aplec el dilluns de la segona Pasqua amb Missa, cant dels Goigs i el Consistori de l'Ajuntament ofereix el tradicional Pa beneït. Santa Fe és la copatrona d'Organyà. Foto: EliziR

Organyà i la muntanya de Santa Fe. Dalt la muntanya s'hi pot veure l'ermita.
Foto: Isidre Blanc.

Interior de l'ermita. Foto: Víctor.


Comentaris