Goigs a la Mare de Déu del Pilar. Raval de Pedret a la ciutat de Girona (Gironès, Girona).

GOIGS A MARIA SANTISSIMA DEL PILAR VENERADA EN LA SUA STA. CAPELLA.

Mare de Déu del Pilar venerada a Pedret

Puix sou Reyna celestial,
Mare de Deu del Pilar:
en Vos esperám trobar
remey per qualsevol mal.

Dels Angels acompanyada,
à nostre Espanya vinguereu
de Jerusalém hisquereu
per ser la nostra Advocada:
Vostre patrocini es tal,
com ja vareu inspirar.
...
També Padrét te Capella
que forma la devoció
semblant à la de Aragó
y ab prodigis com aquella:
Medicina mes cabal,
ningú la pot desitjar.
...
Lo devot que lliberal
alguna limosna os dona:
mereix de Vos gran Patrona
remey per qualsevol mal.

Font: Amics dels Goigs


La capella que hi havia a Pedret a la Mare de Déu del Pilar ja no hi és. Fou desmuntada pel seu propietari, Guillem de Pallejà, marquès de Monsolís, i reconstruïda a una finca de Sant Hilari Sacalm. Queda això sí, a Girona, una capella dedicada a la Mare de Déu del Pilar a l'Església del Carme i a la Capella de Sant Jaume de Pedret s'hi venera també des de fa uns anys la Mare de Déu del Pilar, patrona de Pedret.

Capella de la Mare de Déu del Pilar a l'església del Carme de Girona
Foto: Ll Arxer

A la Capella de l'antic Hospital de Sant Llàtzer de Pedret, dedicada des de molt antic a Sant Jaume apòstol, avui és dedicada també a la Mare de Déu del Pilar, conservant-se així aquesta antiga devoció de la capella desapareguda que tenia Pedret a la Mare de Déu del Pilar. La capella és de la parròquia de Sant Feliu de Girona.

Capella de Sant Jaume i actualment també de la Mare de Déu del Pilar al barri de Pedret de Girona. Foto: Josep Maria.

Interior. Foto i més informació: pedresdegirona.com.

Missa de la Mare de Déu del Pilar a la capella de Pedret presidida pel Bisbe de Girona en temps de pandèmia (12-10-2021)


Comentaris