Goigs a santa Teresa de Jesús

GOIGS DE SANTA THERESA DE JESUS

Santa Teresa de Jesús

Il·lustre Reformadora
Del Carmelo, en sa puresa,
Siáu nostre Protectora,
En lo Cel, Santa Theresa.

Molt gustosa fonch al Cel,
Aquella ardent charitat;
Quant, en la mes tendre edat,
Intentáreu, ab gran zel,
Convertir un poble infel,
O ser Martyr ab prestesa.

Vos reservá lo Senyor
Mes llarc, y penos martyri;
Al Carmelo, com á llyri
Entre espinas de rigor,
Martyr del sagrat amor,
Patíreu fins la vellesa.
...

Font: bibliogoigs


Comentaris