Himne de Pasqua

HIMNE PER A CANTAR LOS JOVES EN LOS DIAS DE PASCUA DE RESURRECCIO. Any 1865.

La Resurrecció de Crist. Catedral de Girona
Foto: Narcís Viñolas Puig

Es memoria molt plausible
En aquest dia, mortals,
Que la cadena dels mals
Trencá la Resurrecció.
Demostrant son gran poder
En ell nostre Deu etern
Volgué triunfar del Infern,
Per tráurens sa opresió.

Entonem y cantem tots,
Que la festa de aquest dia
Es de major alegría
Resuscitant el Senyor.
...
O mortals, tots disfrutem
Las dulsuras de aquest dia,
Y ab la major alegría
Glorifiquem al Senyor.
Puig que ha resuscitat,
Y'ns ha donát la vida,
Alleluya en aquest dia
Dant á Deu gloria y honor.Comentaris