Goigs a sant Pau de Narbona patró d'Anglesola (Urgell, Lleida)

GOIGS EN HONOR DE SANT PAU NARBONENSE PATRÓ DE LA PARRÒQUIA D'ANGLESOLA. BISBAT DE SOLSONA.

Sant Pau de Narbona, bisbe i màrtir del segle III. 
Una piadosa llegenda transmesa en els presents Goigs el situa com a deixeble de sant Pau al segle primer. 

Per la mitra i per l'estola
i pel bàcul de Pastor:
Sigueu nostre protector,
Sant Pau, Patró d'Anglesola.

Amb quin goig un jorn, rebeu
—cor a punt perquè hi arreli—
la llavor de l'Evangeli
que Sant Pau sembrava arreu!
No és debades que hi rossola
la tan pròdiga llavor.
...
Por tindríem, de tan gran,
de la vostra imatge antiga,
de no fer-se'ns tan amiga
sabent que ens estimeu tant.
Sempre ens vetlla i aconsola
des del nou altar major.

Anglesola es desconsola
si no rep el vostre do:
Sigueu nostre protector,
Sant Pau, Patró d'Anglesola.
GOIGS ANTICS DE S. PAU DE NARBONA PATRÓ DE LA VILA DE ANGLESOLA.

Puix vostre amparo aconsola
al queus invoca de cor:
Siau nostre protector,
Sant Pau, Patró de Anglesola.

Quant á las gents predicava
Sant Pau, Apostol Sagrát,
per ell foreu bateját,
crehent tot lo que ensenyava:
Vos posá la blanca Estola
de la inocencia candor.
...
Puix que vostra virtut sola
pot tant ab lo Redemptor:
Siau nostre Protector,
Sant Pau, Patró de Anglesola.


Comentaris