Goigs a sant Estanislau de Cracòvia

GOIGS EN LLAHOR DE SANT ESTANISLAO BISBE Y MÁRTIR QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 7 DE MAIG*. COMPOSTS PER J.D.C. ESTUDIANT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. Any 1870.
*Actualment es celebra l'11 d'abril.

Sant Estanislau de Cracòvia bisbe i màrtir (s. XI).
Patró principal de Polònia i molt venerat també a Lituània, Bielorússia i Ucraïna.

Ab lo cel ha premiat
Lo Senyor vostra virtut:
Estanislao fort escut
Siaunos contra lo pecat.

En Polonia volgué Deu
Fos lo vostre naxament
Obrant en ell un portent
Sols digne del poder seu:
Tenintvos los vostres pares
Sent ja de avansada edat.
...
Al poble polach oiu
Que ab llágrima viva implora
La llibertat qu' en mala hora
Perdé, restantne catiu:
Alcansau donchs del Senyor
Qu' el tregui de tal estat.Comentaris