Goigs a sant Fidel de Sigmaringa

GOIGS DEL GLORIÓS PROTOMÁRTIR DE LA SAGRADA CONGREGACIÓ DE LA PROPAGACIÓ DE LA FÉ, SANT FIDEL DE SIGMARINGA, RELIGIÓS CAPUTXÍ, LA FESTA DEL QUAL CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 24 DE ABRIL. Any 1875.

Sant Fidel de Sigmaringa (1577-1622), frare caputxí alemany, missioner entre els protestants d'Europa central i mort màrtir durant una revolta a Suïssa.

Puig del martiri l'honor
fou premi de vostre zel:
alcansáunos sant Fidel
en la fé un constant valor.

En Sigmaringa habent nat,
fóreu ja desde petit
per un prebere instruit
en lletras y en pietat,
Friburch sa Universitat
os franquejá ab gran amor.
...
En lo cel, ó Mártir sant,
pregau al Señor perque
nostra católica fé,
del error sempre triumfant,
vagia nous cors conquistant
al servey del Criador.

Puig foreu vos vencedor
de la carn, mon y Lusbel:
alcansáunos sant Fidel
en la fé constant valor.Comentaris