Goigs a sant Pere Ermengol

GOIGS DEL GLORIÓS MARTIR CATALÁ SANT PERE ARMENGOL. RELIGIÓS MERCENARI*. SA FESTA EN 27 DE ABRIL. Any 1892.
*Mercedari.

Sant Pere Ermengol

Puig qui os invoca de cor
sempre en vos troba consol:
Gloriós Sant Pere Armengol
siau nostre intercessor.

En Guardia dels Prats nasquéreu,
y una criansa exel·lent,
essent noble descendent
dels comptes de Urgell, tinguéreu;
fins á jove fet visquéreu
de Deu en lo sant temor.
...
Puig dels catíus lo dolor
os causaba gran condol:
Gloriós Sant Pere Armengol
siáu nostre intercessor.Comentaris