Pregària a la Mare de Déu de la Salut. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona).

PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU DE LA SALUT:

Mare de Déu de la Salut de Sabadell
Maria, Mare pia,
Vera rosa gentil i flairosa;
O Maria, Santa Mare,
llum del dia.

Verge clara; càndida sou
com l'alba pura matinal.
Dolça mireu-nos
i lliureu-nos del mal.

O dolça Mare de la Salut,
Verge Maria!


Comentaris