Goigs a santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DE SANTA COLOMA, VERGE Y MÁRTIR TITOLAR Y PATRONA DE LA PARROQUIA DE GRAMANET, BISBAT DE BARCELONA. SA FESTA LO DIA 31 DE DECEMBRE. Any 1915.

Santa Coloma verge i màrtir

Oh Coloma qu'heu lograt
a Jesús ferir lo cor:
Conseguiunos del Senyor
Fé, Esperança y Caritat.

Al intent d'enmustehir
vostre hermós y nevat lliri,
vos entregan a un martiri
que'l cor vostre fa estremir;
mes lograreu convertir
al ministre de maldat.
...
Segles fa magestuós
Gramanet un temple alçava
y a nom vostre'l dedicava
prop les ribes del Besós;
allí Deu Totpoderós
per vos verge, fou honrat.
...
Oh Coloma, verge santa,
que a Jesús robau lo cor:
Dau a qui llahors vos canta
vostre pur y bell amor.


VICTORIAS, Y APLAUSOS, que tots anys se cantan, en la Iglesia Parroquial de la Gloriosa Verge, y Martyr Sta. Coloma de Gramanèt del Riu de Besós, Bisbàt de Barcelona, lo dia trenta, y hu de Desembre, celebrant sos devots Parroquians la Festivitat, y dia de sa Titular, y Patrona.

Puix Gramanèt vos venera
per Patrona, y Titular,
Donaunos Coloma hermosa
los fruits Espirituals
.

Mil set cents sexanta, y hu
ab un aplauso immortal,
lo ultim Diumenge de Agost
nou Temple os han dedicat:
alli sos cors enterraren
per pedra fundamental.

Pera que semblants Victorias
pugàm Coloma alcançar,
Donaunos Coloma hermosa
los fruits Espirituals.
Església parroquial de Santa Coloma de Gramenet.
Foto: Enfo.


Comentaris