Goigs a santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DE SANTA COLOMA, VERGE Y MÁRTIR TITOLAR Y PATRONA DE LA PARROQUIA DE GRAMANET, BISBAT DE BARCELONA. SA FESTA LO DIA 31 DE DECEMBRE. Any 1915.

Santa Coloma verge i màrtir

Oh Coloma qu'heu lograt
a Jesús ferir lo cor:
Conseguiunos del Senyor
Fé, Esperança y Caritat.

Al intent d'enmustehir
vostre hermós y nevat lliri,
vos entregan a un martiri
que'l cor vostre fa estremir;
mes lograreu convertir
al ministre de maldat.
...
Segles fa magestuós
Gramanet un temple alçava
y a nom vostre'l dedicava
prop les ribes del Besós;
allí Deu Totpoderós
per vos verge, fou honrat.
...
Oh Coloma, verge santa,
que a Jesús robau lo cor:
Dau a qui llahors vos canta
vostre pur y bell amor.Església parroquial de Santa Coloma de Gramenet.
Foto: Enfo.


Comentaris