Goigs a sant Damas. Argelaguer (Garrotxa, Girona)

COBLAS EN ALABANSA DEL GLORIÓS SANT DAMASO, PAPA Y CONFESSOR, FILL DE ARGELAGUER, DEL BISBAT DE GERONA.

Sant Damas I, Papa,
que segons una tradició medieval poc segura va néixer a Argelaguer.
La seva festa és l'11 de desembre.

Damaso Pastor sagrat
del aprisco del Señor
en tota necessitat
valgans lo vostre favor.

Nasquereu de humil fortuna
fill de un pobre Moliner,
y en est Loch de Argelaguer
fou la vostra patria y cuna:
ahont la flor de vostre edat
consagrareu al Señor.

En Gerona estudiareu
ab gran pobresa y estretura,
pero prest vostra ventura
ab prendas grans millorareu;
passant de aquí á la Ciutat
de Roma ab zel el Señor.
...
Molts Consilis ajuntareu
per acrisolar la Fé,
ab que lo mon confongué
los errors que condemnareu:
restant los Dogmas sagrats
purgats sens mescla de error.
...
Donchs, puix Deu vos fa parcer
en lo Cel de tanta gloria,
teniu sempre en la memoria
est poble de Argelaguer:
puix en ell foreu criat
pagau amor, ab amor.

Puix foreu tant ben dotat
en la casa del Señor,
en tota necessitat
valgans lo vostre favor.

Font: Biblioteca de Catalunya

La lletra d'aquest Goigs ens presenta el sant com a fill del moliner del molí "Servant" d'Argelaguer i va desgranant els fets de la seva fructífera vida com a Papa, ja més basats en la història.

Església de Santa Maria d'Argelaguer
Foto: Puigalder

Pontífex vàreu ser
gosant Déu tal favor,
essent del Lloc d'Argelaguer
Sant Damas gloriós
.

D'un Moliner fóreu fill,
segons trobem en escrit
sent del món un clar Espill
essent Papa elegit:
servint a Déu infinit
en un càrrec tant honrós.
...

Font: bibliogoigs
Goigs molt antics de Sant Damas d'Argelaguer (any 1707)
Font: bibliogoigs


Senyaleu-nos el camí
ja que sou tan noble guia:
Que mai pugui defallir
cap fidel en l'agonia.
...
Provinent d'Argelaguer
cap a Roma se us emmena
vostre pare que us té
com estels la nit serena
amatent us embellí
amb la fe que ell tenia.
...
Que us tinguem per companyia
en la hora de morir:
Que no pugui defallir
cap fidel en l'agonia.

Edició de 1927 amb lletra del P. Hilari d'Arenys de Mar i música de Josep Matas i Collell.

Sant Damas I, Papa, va néixer a Hispània, l'any 304. A partir d'aquí s'han fet diverses teories sobre el lloc de naixement: Madrid, Tarragona, diverses poblacions de Portugal... i entre elles, Argelaguer (Garrotxa).

Podeu consultar diverses fonts d'aquesta tradició a la wikipedia del que podria ser el primer Papa català.


Comentaris