Oració a la Mare de Déu, la Immaculada

Mare de Déu de l'oratori de
Mas del Bosc, a Sant Cugat del Vallès

- Oh Maria, concebuda sense pecat, pregueu per nosaltres que acudim a Vós.
Avemaria.
- Beneïda sigui la santa i Immaculada Concepció de la Verge Maria, Mare de Déu.
Avemaria.
- Oh Maria, que entràreu al món sense màcula, alcanceu-me de Déu que jo en pugui sortir sense culpa.
Avemaria.

Oh Déu, qui per la Immaculada Concepció de la Verge preparàreu digna habitació per a vostre Fill, us supliquem que així com per la mort prevista d'aquest mateix Fill vostre, la preservàreu de tota taca de pecat, ens concediu per sa intercessió també la gràcia d'arribar a Vós després d'aquesta vida, purificats de nostres culpes. Amén.

.

Comentaris