Cançó de Nadal: Avui, com a Betlem.

Tapís de can Caballé de Sant Julià de Ramis

1. De goig la terra està cantant, al·leluia,
perquè ha nascut el Déu Infant.

Al·leluia, al·leluia.
Avui, com a Betlem,
el Crist Infant que ens ha nascut
amb joia adorarem.

2. El Fill del Pare celestial, al·leluia,
volgué assumir la carn mortal.

3. Com Gabriel va anunciar, al·leluia,
la Verge i Mare l'infantà.

4. Damunt la palla dorm l'infant, al·leluia,
que és Rei dels reis i Sant dels sants.

5. Als bons pastors l'àngel fulgent, al·leluia,
els anuncia el Naixement.

6. D'Orient els Reis li han dut presents, al·leluia,
rublerts de mirra, or i encens.

7. Aquell que és llum del món mateix, al·leluia,
de Mare Verge avui ens neix.

8. Com un de tants volia ser, al·leluia,
però el pecat no conegué.

9. Naixent així, com un de tants, al·leluia,
a Déu mateix ens féu semblants.

10. En l'alegria de Nadal, al·leluia,
beneirem Déu Immortal.Comentaris