Cançó de Nadal: La llum d'aquesta nit.

Retaule del segle XVI.
Museu Catedral de la Seu d'Urgell.

1. La llum d'aquesta nit mostra el Misteri
del Déu que s'ha encarnat:
comença avui, Jesús, el vostre imperi
d'amor i veritat.

2. Del Pare Etern, en l'esplendor divina,
naixeu eternament.
Ja abans del món el Pare preordina
el vostre adveniment.

3. La plenitud del temps és arribada,
és ja el voler diví:
baixa del cel la mística rosada
que el món fa reflorir.

4. Oh Santa Nit! que dins una establia
nascut de nou veié
el Fill de Déu, Fill ara de Maria
com l'àngel li ho digué.

5. Avui, oh Verb de Déu, l'humà llinatge
us lloa venturós,
com fan àngels del cel, que en pobre estatge
us veuen gloriós.

6. Formós Infant, que us té la Verge en braços:
sou nostre Redemptor!
Per vós el món i el cel nuen els llaços
de pau i de perdó.

7. Sou Príncep de la pau, i sou el Pare
del segle venidor,
l'Àngel del Gran Consell, i sou encara
de terra i cel Senyor.

8. A vós, oh Crist, i al Pare, la lloança
i a l'Esperit, escau.
Per vós al món ja torna la bonança.
Llaor! I als homes pau. Amén.


Comentaris