Goigs a sant Silvestre

GOIGS EN LLAOR DE SANT SILVESTRE, PAPA, QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLÉSIA EL DIA 31 DE DESEMBRE.

El Papa sant Silvestre batejant Constantí.

Puix la fe del diví Mestre
al món haveu ensenyat:
Elimineu Sant Silvestre
d'aquest segle la impietat.

Romà sou de naixement
i, entre els nobles, figuren
vostres pares, que procuren
criar-vos cristianament.
A Cirí, clergue eminent,
per preceptor us han donat.
...
Constantí molt fervorós
entrà dins de l'aigua santa
quan, oh meravella santa,
d'un modo miraculós,
la lepra fugí del cos
i de l'ànima el pecat.
...


Comentaris