Goigs a sant Antoni Abat. Escoles Pies de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

Sant Antoni Abat

Del món i infern vencedor
portentós Antoni Abat,
pregueu a Nostre Senyor
per qui us té per advocat.

Il·lustre us fa la noblesa
que us han els pares donat,
més però vos ha exaltat
dels costums la gran puresa.
Ja des de noi el Senyor
per gran vos té desigual.
...
Vostra santedat pregona
el nom vostre arreu proclama,
i prompte l'ha dut la fama
des de Egipte a Barcelona.
Per ço allà un Embaixador,
des de ací fou enviat.
...
Poderós Intercessor
davant Déu Antoni Abat,
pregueu a Nostre Senyor
per qui us té per advocat.


Porxo de l'antiga església gòtica de Sant Antoni a Barcelona.
Foto: Enfo.

Llinda de l'hospital antonià. Foto i més informació: monestirs.cat.

Interior de l'església abans del 1936.


Comentaris