Goigs a la Mare de Déu de Requesens, a La Jonquera (Alt Empordà, Girona)


Reyna de tots Advocada
humil, plena de concordia:
Recasens anomenada
Mare de Misericordia.
...
Del Ampurda, y Roselló;
sou Patrona molt amada,
venit ab devoció
à vostra Casa sagrada:
y aixis sou molt venerada
en esta vida transitoria.

Vostra Cassa es assentada,
en lo Mon de la alta Gloria:
Recasens anomenada,
Mare de Misericordia.


Puix qu'en terra i cel, Maria,
Vostre poder és inmens.
Sigueu nostre ajut i guia
Princesa de Requesens.
...
Gran reina sou proclamada
Per vostres fidels comarcans;
Mai cap gràcia s'és negada
Al que amparen vostres mans;
Qui en tot de vos es refia
Ja és sabut que sempre venç.
Cant dels Goigs:Santuari de Requesens.  Foto R. Boix

Panoràmica de Requesens. D'esquerra a dreta: el santuari,
el veïnat, el puig Neulós, el castell i l'església vella


Comentaris