Goigs a la Mare de Déu de la Llum. Claustre de la Catedral de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE LA LLUM. PATRONA DEL RAM INDUSTRIAL DE LA ELECTRICITAT.

Mare de Déu de la Llum.
Claustre de la Catedral de Barcelona.
Foto: Josep Maria.

La Patrona ens sóu, Maria,
i us preguem tots a ple chor:
—Empareu-nos nit i dia
amb la llum del vostre Cor!

Ja primer que tota cosa,
volgué Déu la llum crear
i la féu clara i formosa
per poder-vos-la ofrenar.
Mes per clara que ella sia,
per podê arribâ a bon port,
preferim, Verge, la guia
de la llum del vostre Cor.
...
Negà Déu la llum a estones
perquè fos més d'anhelar,
i el lloéssim perquè bones
féu les coses qu'Ell creà.
L'obra mestra en sóu, Maria,
i per xô clamem ben fort:
—Lloat sempre, lloat sia
Qui féu llum al vostre Cor!
...
A la Seu barcelonina
hem alçat un bell altar,
tot de pedra alabastrina
com és clâ el vostre mirar,
Vos honrem en ell, Maria,
implorant sempre el conhort
de la gràcia i l'alegria
de la llum del vostre Cor!
...
Llum del Cel, Verge Maria,
invoquem tots a ple chor:
—Empareu-nos nit i dia
amb la llum del vostre Cor!

Lletra dels Goigs: Joaquim Clavell.


Comentaris