Cant: Vós sou, Senyor, ma fortalesa...

Creu. Osseja (Cerdanya).

1- Vós sou, Senyor, ma fortalesa,
ma roca viva sou, Senyor.
En vós s'empara ma feblesa,
que sou el Crist, mon Salvador.

Retut d'angoixa us he cridat,
i vós, clement, m'heu escoltat.

2- Sou nostre ajut en la quimera,
refugi nostre en la dissort.
El qui us coneix en vós espera
i el conduïu sempre a bon port.

Mai no s'ha vist abandonat
el qui de cor us ha cercat.

Música: J.S. Bach. Lletra: A. Martorell.

Comentaris