Cant: La bondat i l'amor del Senyor...

Sagrat Cor de Jesús.
Catedral de Barcelona.
Foto: Josep Maria.
La bondat i l'amor del Senyor
duren per sempre,
duren per sempre.

Enaltim el nostre Déu:
celebrem el seu amor.

Dóna pau als nostres cors:
celebrem el seu amor.

S'ha fet servidor de tots.
Celebrem el seu amor.

La bondat i l'amor del Senyor
duren per sempre,
duren per sempre.

Comentaris