Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu.

L'Assumpció de la Mare de Déu

Entre llums y resplandors
en lo cel sou coronada;
siau la nostra advocada
refugi dels pecadors.

Vostra mort fou mòlt ditxosa
á vostre cos competent,
volent Dèu omnipotent
ser á vos prodigiosa:
y als Apóstols llastimosa
rodejantvos ab grans plors.
...
Celebrem la vostra gloria
en esta santa diada,
ja quel cel teniu morada
teniunos en la memoria:
per alcansar la victoria
del mon y de sos errors.

Disposem los nostres cors
visitant la inmaculada:
siau la nostra advocada
refugi dels pecadors.


La Mare de Déu Assumpta al cel i coronada.
La festa de l'Assumpció de la Mare de Déu es celebra el 15 d'agost.

Comentaris