Goigs al Sant Crist Majestat. La Pobla de Lillet (Berguedà, Barcelona).

GOIGS DE LA SANTA MAJESTAT DE LA VILA DE LA POBLA DE LILLET, BISBAT DE SOLSONA.


Puig vos ha crucificat
nostra culpa i vostre amor;
Adorem la Majestat
de Jesús, Nostre Senyor.

Nicodemus, que en la Creu
l'Original contemplà,
una imatge esculpturà
del Bon Jesús, Home i Déu.
I havent eix Poble lograt
tenir tan inmens tresor.
...
Vostres celestials fineses
tota La Pobla agraeix
i eixa Capella us basteix,
humil per vostres grandeses,
més on sou sempre lloat
com a Pare i gran Senyor.
...
Ja que en tota adversitat
deix Poble sou Protector:
Adorem la Majestat
de Jesús, Nostre Senyor.


Font: Biblioteca de Catalunya

Majestat romànica de La Pobla de Lillet. Originalment estava en la canònica de Santa Maria de Lillet, a uns dos quilòmetres cap a la part de llevant del nucli de La Pobla de Lillet. Durant la guerra civil va ser portat a la Cova de Sant Ignasi de Manresa, on la Generalitat va recollir i salvar vàries obres d’art. Ara es troba restaurat (de any 2015) a la parròquia de Santa Maria, del nucli urbà, presidint l'altar major.
Foto procedent de la web Descobreix la Vall de Lillet.

Detall de la cara del Crist Majestat.
Foto del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, extreta de la web catalonia sacra.

La Pobla de Lillet, des del Pont Vell, amb l'església parroquial de Santa Maria.
Foto: Enfo.

Comentaris