Goigs a sant Antoni Abat. Centelles (Osona, Barcelona).

GOIGS DE SANT ANTONI ABAT QUE ES VENERA EN LA SEVA CAPELLA DEL LLOC DE "LES CODINES" EN EL CAMÍ RAL DE BARCELONA, TERME DE CENTELLES, BISBAT DE VIC.

Sant Antoni Abat

Puig de Déu sou tan amat
i del món tan piadós:
doncs, sant Antoni Abat,
pregueu per els pecadors.

En Egipte vós nasquéreu
de pares molt principals,
de riqueses temporals
en gran còpia tinguéreu,
per ser de Déu més amat
tan prest les deixàreu vós.
...
Els pagesos tant vos amen
que amb gran sol·licitud
bestiar gros i menut
cada dia us encomanen,
i amb gran humilitat
vénen a visitar-vos.
...
Quan per nós sereu cridat,
beneït Sant socorreu-nos:
doncs, sant Antoni Abat,
pregueu per els pecadors.


Ermita de Sant Antoni de les Codines, ermita traslladada i ara molt a prop de Centelles.
Foto i més informació: Conèixer Catalunya.


Comentaris