Reflexions sobre la mort en forma de poema: Divino als mortals.

DIVINO A LOS MORTALS LO CUAL TRACTA DEL MORIR.

Creu al Temple del Tibidabo (Barcelona)
Foto: Josep Maria

Mortals alerta,
que es cosa certa,
que vendrá la hora
que habém de morir:
Puix lo temps passa,
ó que desgracia!
es per nosaltres
no pensar al fi.
...
Aquesta vida
es sense mida,
de dia en dia
se vá acabánt:
La gent sen riuhen
per mes quels digan
ja vindrá la hora
que plorarán.
...
Jo te aviso,
perque desitjo
que tots se salvian
jovens y vells:
Pero pondera,
y considera,
que si ten condemnas
no hi haurá mes remey.
...
Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.
Creu a Sant Bartomeu d'Hostafrancs. Foto: Àngela Llop.


Comentaris