Goigs al patriarca sant Abraham. Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS A LLAOR DEL PATRIARCA SANT ABRAHAM, TITULAR DE LA PARRÒQUIA DE LA VILA OLÍMPICA DEL POBLE NOU A LA CIUTAT DE BARCELONA.

El patriarca sant Abraham

Puix la vostra fe preclara,
esvaeix tota foscor;
Deu-nos fe, joia i vigor,
Abraham, el nostre pare.

Canta llengua la lloança
d'Abraham, espill de fe.
Déu volgué pactar aliança
oferint-li, per mercè,
d'obtenir noble fillada,
descendents en abundor.
...
Cristians, mirem la roca
d'on prové la nostra fe.
Empeltem la vella soca
amb l'esqueix del Sant Alè.
Que ell allunyi la secada
que marceix els brins d'amor.

Dels Olímpics Jocs la flama
Barcelona avui commou.
S'alça el temple que proclama,
dins el cor del Poble Nou,
la dolçor de la mirada
d'Abraham, el seu Patró.

Amb la fe que a Déu agrada
us diem amb nou fervor:
Deu-nos fe, joia i vigor,
Abraham, el nostre pare.


Agraeixo a l'Agustí Esteve i Orozco de Nájar l'aportació
d'aquesta partitura del P. Odiló Ma. Planàs

Parròquia del Patriarca Abraham de Barcelona
Foto: Arquebisbat de Barcelona


Comentaris