Goigs a la Mare de Déu de Canòlich. Sant Julià de Lòria (Andorra)

Mare de Déu de Canòlich Patrona de Sant Julià de Lòria

Puig que sou la Protectora
de Lauredia y ses contorns;
De Canòlich Reyna santa
ampareu vostres devots.

Cuant l'alarb ab fera planta
tota Espanya trepitja,
amagada vostra imatge
en eix cíngle fou molts anys,
fins que, ab maravelles moltes,
fou trobada pels pastors.

Com en trono de grandesa,
el bell puig d'aquest cimal
n'heu sentat vostre reyalme
per vetllar Sant Julià;
sempre'ls fills d'aquesta terra
vos aymarem de tot cor.
...
De Civís, Hòs y Andorra
'us venera 'l vehinat,
y en eix lloch de Bissisarri
de sa gloria sou capdal;
de tot viandant que 'us resa
ateneu ses peticions.
...

Font: Ot Muntades

Lletra dels Goigs de l'any 1900

Santuari de la Mare de Déu de Canòlich a Sant Julià de LòriaComentaris