Cants a la Mare de Déu de la Divina Providència. Convent de Clarisses de la Divina Providència d'Olot (Garrotxa, Girona)

Mare de la Divina Providència

Mare de la Providència,
beneïu els vostres fills,
i amb la vostra gran clemència
deslliureu-nos dels perills.

Ensenyeu-nos a estimar
el bon Jesús amorós,
i que ben units a Vós
el poguem sempre alabar.

Deu-nos salut i alegria
per a créixer cada dia,
en amor i santedat,
que és la gran felicitat.


Lletra de Sor Clara Maria del Convent de Clarisses de la Divina Providència d'Olot.
Música de Pilar Coll i Serrano (Octubre del 2010)PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU DE LA PROVIDÈNCIA

Siau nostra protectora
Mare de la Providència,
Defenseu-nos a tot hora
de tot mal i adversitat.

Us preguem, Verge estimada
invocant-vos cada dia,
satisfeu la nostra vida
en l'amor i caritat.

Concediu-nos la gran joia
de tenir la vostra ampara,
i guieu-nos sempre, Mare,
pel camí de la bondat.

Pilar Coll i Serrano, 8 de desembre del 2008.Mare de Déu de la Divina Providència d'Olot


Comentaris