Oració a les beates Germanes Fradera, màrtirs. Missioneres del Cor de Maria i filles de Riudarenes (La Selva, Girona)

CARME, ROSA I MAGDALENA FRADERA I FERRAGUTCASAS (Riudarenes 1895, 1900, 1902 - entre Riudarenes i Lloret, 27 de setembre de 1936).


El 9 d'agost de 2015 el bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, va inaugurar una capella a l'església parroquial de Riudarenes dedicada a les Germanes Fradera, màrtirs i filles de la població.

Van ser beatificades a Roma per Benet XVI el 28 d'octubre de 2007 i la seva festa és el dia del seu martiri, o sia, el 27 de setembre.

Les Beates Fradera són models de fe i, per tant, d'amor i de perdó. Són les nostres intercessores, perquè tots rebem la llum i la fortalesa necessàries per a viure i anunciar amb valentia i humilitat el misteri de l'Evangeli, en el qual es revela el designi diví de misericòrdia i de salvació, així com la vertadera fraternitat entre els homes. Elles han d'ajudar-nos a professar amb plenitud i valor la fe en Crist. Van ser víctimes d'una persecució religiosa, que les mataren per odi a la fe i pel sol fet de ser religioses i perquè no volgueren apostatar de la seva fe per a salvar la vida. (Extret d'una fulla informativa de les beates).


ORACIÓ:

Us donem gràcies Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu manifestat la vostra força i valentia en les Beates Carme, Rosa i Magdalena.
Vós volguéreu que elles fossin testimonis fidels en la fe i en l'adhesió radical a Jesucrist des del camí que les portà al martiri.

Assistiu-nos amb la força de l'Esperit Sant per viure la fidelitat al vostre Evangeli, testimoniant amb la nostra vida els valors del Regne, per tal de construir un món més humà, on s'abracin la misericòrdia i la solidaritat, i es trobin la justícia i la pau.
Concediu-nos, Senyor, per la seva intercessió, la gràcia que ara us demanem... Amén.
Es prega que es comuniquin les gràcies rebudes a: Missioneres del Cor de Maria, Pl. Catedral, 3. 17004 Girona.


ORACIÓN:

Te damos gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste tu fuerza y valentía a las Beatas Carmen, Rosa y Magdalena.
Tú quisiste que ellas fueran testigos fieles en la fe y adhesión radical a Jesucristo desde el camino que las llevó al martirio.

Asístenos con la fuerza del Espíritu Santo para vivir la fidelidad a tu Evangelio, testimoniando con nuestra vida los valores del Reino, para construir un mundo más humano, donde la misericordia y solidaridad se abracen y la justicia y la paz se encuentren.
Concédenos, Señor, por su intercesión, la gracia que ahora te pedimos... Amén.
Se ruega que se comuniquen testimonios y gracias recibidas a: Misioneras del Corazón de María, Pl. Catedral, 3. 17004 Girona.

Fragment d'una fulla informativa de les Beates Germanes Fradera

Església parroquial de Riudarenes on hi tenen una capella dedicada
Foto: Cornelia Bohl Smolders

Comentaris