Goigs a sant Llibori. Església del Pi de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

El bisbe sant Llibori

Ja que a l'església del Pi
del poble sou adjutori:
Vetlleu pel nostre destí,
bisbe escollit sant Llibori.

A la ciutat de Le Mans,
famosa a França i al món,
l'any tres-cents, o pels voltants,
neix de bons pares que són
de llinatge il·lustre i fi,
com a tothom és notori.
...
Advocat contra els dolors
d'orina, pedra i d'illada,
d'hèrnia i càlcul arenós,
segons justa anomenada,
tot altre mal pot guarir,
de l'esperit o corpori.

Honorant el Déu etern
amb el cant, com ell solia,
implorem pel món modern,
lluny de tota malaltia,
la salut i el goig diví
en aquest temps transitori.


Agraeixo a l'Agustí Esteve i Orozco de Nájar l'aportació dels Goigs i
d'aquesta partitura del P. Odiló Ma. Planàs.


Església de Santa Maria del Pi, a Barcelona


Comentaris