Invocació a santa Clara d'Assís

Santa Clara

Santa Clara, gloriosa
exemple d'humilitat,
siau l'emblema i senyera
de nostra Comunitat.

Deixàreu rere una vida
de plaers i d'opulència,
cercant Déu en l'oració
l'austeritat i l'obediència.

Vostre mirall, féu Francesc
confident, amic i guia,
per seguir sempre a Jesús
amb coratge i valentia.

Les "Clarisses" junts fundàreu
plens d'esperança i anhel,
i al Convent d'Assís, visquéreu
practicant l'amor a Déu.

La "Providència", us venera
i prega amb gran devoció,
aplegueu les seves filles
dins vostre mantell protector.

Pilar Coll i Serrano. 18 d'octubre de 2009.
Dedicat a les monges clarisses de la Divina Providència d'Olot, de la seva amiga Pilar Coll.

Agraeixo a la família Núñez-Batallé l'aportació d'aquesta Invocació

Comentaris