Goigs a santa Llúcia. Montagut i Oix (Garrotxa, Girona)

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y MÁRTIR SANTA LLUCIA VENERADA EN LA PARROQIAL IGLESIA DE MONTAGUT, BISBAT DE GERONA.

Santa Llúcia, verge i màrtir
Entre Verges portentosa,
Entre Martis celebrada
Llucia del Senyor Esposa
Siau la nostra Advocada.

De Sicilia en Zaragosa
Fou lo vostre naxament,
De prosapia generosa;
De sanch y lustre decent;
En la lley de Cristo honrosa
Ab molt primor educada.
...
Lo poble de Montagut.
En sa Iglesia parroquial,
Venera vostra virtud
Y poder celestial;
Y per mals de vista implora
Vostra protecció provada.

Teniu Corona gloriosa
De Verge y Martir sagrada,
Llucia del Senyor Esposa
Siau la nostra Advocada.


Església parroquial de Sant Pere de Montagut
Foto: Scs1978
Foto: Josep Maria

Comentaris